PRAKTICKÉ RADY

 
Jak postupovat při úmrtí:
 
 
Jak postupovat při úmrtí v bytě: Nejdříve je nutné zavolat praktického lékaře nebo lékaře služby první pomoci: telefonní číslo 155, případně telefonní číslo na krajského koronera.
 
Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo v domovech soustředěné péče: V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotní personál, který dle zvyklostí oznamuje úmrtí příbuzným. Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.
 
Jak postupovat při úmrtí na veřejnosti: Stejně jako při úmrtí v bytě, musí být přivolán lékař (koroner) k ohledání zemřelého. Pokud není na místě nikdo z příbuzných, zajistí odvoz a dočasné uložení lékař nebo policie, která také rodinu informuje. Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.
 
Co potřebujete k vyřízení pohřbuU ženatých - vdaných:                                 - občanský průkaz zemřelého
 
                                                                                                                     - občanský průkaz manžela - manželky
 
                                                                                                                     - oddací list
                                                          
                                                   U svobodných a rozvedených:
                                                                                                                     - občanský průkaz zemřelého
 
                                                                                                                     - občanský průkaz objednavatele pohřbu
 
                                                                                                                     - rodný list zemřelého
 
                                                   Při úmrtí novorozence:                                 - jeho rodný list
 
                                                                                                                     - občanský průkaz obou rodičů 
 
 
 
Jaké doklady je nutné vyřídit?
 
Úmrtní list vystaví matrika podle místa úmrtí. V případě dodání potřebných dokladů zajistí vystavení pohřební služba. Doklady potřebné k vyřízení: občanský průkaz zemřelého, rodný list zemřelého (případně vlastních dětí), oddací list a kopie občanského průkazu manžela-ky (u ženatých-vdaných).
Vdovský důchod se vyřizuje na správě sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště.
Sirotčí důchod je druh pozůstalostního důchodu, na který má nárok za podmínek stanovených zákonem nezaopatřené dítě, a to jak nezletilé, tak i zletilé. Žádosti o důchod sepisují správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby.
 
Kartičku zdravotní pojišťovny odevzdat na příslušné zdravotní pojišťovně.
Řidičský průkaz odevzdat na příslušném dopravním inspektorátu.
 
Nárok na pracovní volno: Dle nařízení vlády č. 108/1994 Sb. mají pozůstalí nárok na pracovní volno s náhradou mzdy: 
•dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
•jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela sourozence a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob
•nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.
 
Pohřebné: Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč. Příjem rodiny se netestuje. Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.
 

 

Kontakt

Pohřební služba Havlišová

pohrby.bites@seznam.cz

Kostelní 242
595 01 Velká Bíteš
(pod restaurací U Vrány)

E-mail: pohrby.bites@seznam.cz

IČ: 04626044
DIČ: 8354214825

+420 607 925 320

Vyhledávání

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode